Category Archives: Qualitat de l’alimentació elèctrica

Sabeu què és el flicker?

El flicker és el pampallugueig que fan els llums. Aquí ens referim a llums elèctrics encara que, com és sabut, els llums de flama també en fan. Aquest pampallugueig pot ser molest en alguns casos i en altres causar fatiga … Continue reading

Posted in Qualitat de l'alimentació elèctrica | Leave a comment

Un magatzem de congelats pot actuar com a bateria virtual

En un magatzem de congelats hi pot haver molts kilograms de productes. Per variar la temperatura d’aquests productes es requereix molta energia. Poder decidir en quin moment consumim aquesta energia pot ajudar a la xarxa elèctrica. Vegem-ho amb un exemple. … Continue reading

Posted in Qualitat de l'alimentació elèctrica | Leave a comment

Supercondensadors d’ou

Fa unes setmanes parlàvem de les propietats de la clara d’ou com a aïllant. Avui parlem d’una possible aplicació diferent de l’ou en un futur: els supercondensadors. Els supercondensadors són condensadors que tenen una capacitat significativament més alta que els condensadors … Continue reading

Posted in Qualitat de l'alimentació elèctrica | Leave a comment

Efectes de la tempesta solar

Les tempestes solars són flamarades que a vegades emanen del Sol. Suposo que us preguntareu si això té a veure amb l’electricitat. Doncs sí.   Se sap que les tempestes solars causen fortes variacions als camps magnètics de l’atmosfera i, … Continue reading

Posted in Qualitat de l'alimentació elèctrica | Leave a comment

Efectes mecànics dels harmònics

Avui encara parlarem una mica més sobre els harmònics. Potser haureu vist al cinema algun pont que oscil·la fins a trencar-se. Aquestes pel·lícules estan inspirades en el pont de Tacoma, un pont que al 1940 es va ensorrar (pocs mesos després … Continue reading

Posted in Qualitat de l'alimentació elèctrica | Leave a comment

Espectre harmònic

Fa uns dies explicàvem el que eren les components harmòniques i uns dies abans havíem vist com era la forma d’ona del corrent d’un aparell electrònic, en concret d’un ordinador. Anomenem espectre harmònic a la indicació del contingut de cada un … Continue reading

Posted in Qualitat de l'alimentació elèctrica | Leave a comment

Harmònics

Fa uns dies parlàvem de les formes d’ona de corrent dels aparells electrònics i dèiem que no són sinusoïdals, és a dir que estan distorsionades. Aquestes ones distorsionades poden ser descomposades (segons la teoria desenvolupada per J.B.J. Fourier) en una suma … Continue reading

Posted in Qualitat de l'alimentació elèctrica | Leave a comment

El corrent consumit pels aparells electrònics

Els aparells elèctrics tradicionals acostumen a consumir un corrent que té forma sinusoïdal, com el de la figura següent: Però els aparells electrònics (ordinadors, equips audiovisuals, làmpades de baix consum, etc.) consumeixen corrents molt diferents, formats per pics relativament estrets; … Continue reading

Posted in Qualitat de l'alimentació elèctrica | Leave a comment

Semàfors amb SAI

Els talls elèctrics, a part de les conseqüències particulars a cada ciutadà, tenen conseqüències públiques. Una de les més conegudes és el caos que es provoca a les ciutats a causa de l’aturada dels semàfors. El consum elèctric dels semàfors … Continue reading

Posted in Qualitat de l'alimentació elèctrica | Leave a comment

Font d’alimentació per a PC amb SAI incorporat

Continuant amb el tema dels SAIs i les fonts d’alimentació, hi ha un projecte de final de carrera d’Enginyeria Industrial en el que l’estudiant ha modificat la font d’alimentació convencional d’un PC per tal de convertir-la en un SAI. Aquesta solució … Continue reading

Posted in Qualitat de l'alimentació elèctrica | Leave a comment