Sensor de temperatura i humitat

Us agradaria tenir un sistema per visualitzar la temperatura i la humitat?
Sensor de temperatura i humitat

A la tardor de l’any 2013 vam fer, a l’assignatura Projecte I, un visualitzador de temperatura i humitat. El sistema es basava en un microcontrolador PIC16F690 que llegia un sensor de temperatura i humitat. Llavors mostrava els valors en una pantalla.

Pantalla

En aquest cas donàvem als estudiants el circuit fet i ells s’encarregaven de fer el programa. En aquesta pàgina podeu trobar la documentació que se’ls va donar i els programes que van preparar a cada un dels quatre grups d’estudiants.

This entry was posted in Elements domèstics i joguines tecnològiques. Bookmark the permalink.

Leave a Reply