Mastermind electrònic

A la primavera de l’any 2015 vam fer un Mastermind electrònic a l’assignatura Projecte I. El sistema es basava en un microcontrolador PIC16F690 amb quatre LED normals, quatre LED RGB i un brunzidor que permet fer melodies.

Mastermind

En aquest cas donàvem als estudiants el circuit fet i ells s’encarregaven de fer el programa. En aquesta pàgina podeu trobar la documentació que se’ls va donar a aquells que volien programar en assemblador i els programes que van preparar a cada un dels quatre grups d’estudiants. En aquesta altra pàgina trobarem el mateix per als que programaven en llenguatge C.

This entry was posted in Elements domèstics i joguines tecnològiques. Bookmark the permalink.

Leave a Reply