El primer hotel sense bombetes

L’enllumenat de l’hotel s’ha fet sense utilitzar bombetes incandescents que han estat substituïdes per altres làmpades més eficients. L’estalvi energètic dels 4000 punts de llum de l’hotel és important.

Podeu trobar més informació a:

http://www.voltimum.es/news/4819/manufacturer.mannews.brand/El-primer-hotel-sin-una-sola-bombilla-incandescente.html

This entry was posted in Estalvi energètic. Bookmark the permalink.

Leave a Reply