Fanal solar-eòlic

Uns investigadors mexicans han desenvolupat un model de fanal que utilitza energia eòlica i solar per a obtenir l’energia necessària. El fanal utilitza LED com a font de llum ja que així el consum és més petit.

El fanal incorpora també bateries que permeten que s’encengui durant tres dies si no hi hagués sol ni vent.

Podeu trobar més informació a: http://www.energias-renovables.com/paginas/Contenidosecciones.asp?ID=13&Cod=15214&Nombre=Noticia

This entry was posted in Energies renovables. Bookmark the permalink.

Leave a Reply