Substàncies fluorescents

Ja hem parlat algun cop de la fluorescència i de la llum negra. Avui anem a veure’n un exemple.

A les fotografies següents tenim un pot amb un detergent per a la roba (de color blanquinós) il·luminat amb llum blanca (esquerra) i amb llum negra (dreta).

Pot amb detergent Pot amb detergent fluorescent

Podem veure com el pot de la fotografia de la dreta emet una llum blavosa. El color de la llum, com ja havíem comentat, depèn de l’energia del fotó.

This entry was posted in Curiositats i invents elèctrics. Bookmark the permalink.

Leave a Reply