Seguim amb els microprocessadors

Fa uns dies parlàvem de la programació de petits microcontroladors que, al cap i a la fi, són els que dominen el mercat. Però aquests microcontroladors es programen en llenguatges de baix nivell i cal una certa experiència.

Per facilitar que les nenes i els nens (o les persones que ho fan per distracció) puguin accedir a programar aquest tipus d’elements hi ha un grup que ha creat una placa de microcontrolador amb un sistema de programació molt senzill i un munt de llibreries; i a un preu de 20 €. És el projecte Arduino.

Porta 14 entrades o sortides digitals (segons la configuració, cada una pot actuar com a entrada o com a sortida) i 6 entrades analògiques.

El sistema es complementa amb una àmplia col·lecció de plaques que es poden connectar fàcilment i afegeixen funcionalitats (pantalles, sensors i polsadors, etc.) i que cada una va acompanyada de les llibreries corresponents que en faciliten la programació. Addicionalment hi ha tota una comunitat d’usuaris que intercanvien informació.

This entry was posted in Automatització elèctrica. Bookmark the permalink.

Leave a Reply