El disseny de les torres elèctriques

Per quin motiu totes les torres elèctriques han de tenir el mateix disseny?

Hi ha qui pensa que no. Per això, fins i tot, es convoquen concursos internacionals de disseny.

A continuació hi ha alguna mostra de models:

 

La de la dreta (Mickey Mouse) no és d’un concurs però està a una subestació de Florida.

This entry was posted in Transport i distribució d'energia. Bookmark the permalink.

Leave a Reply