Comandament a mida

El teclat i el ratolí no són prou adequats per al teu joc o per a altres programes?

Cap problema! Fes-te un comandament a mida.

El nou Arduino Leonardo permet connectar una placa Arduino a l’ordinador i que sigui interpretada com un teclat o un ratolí. Per tant, els elements (polsadors, sensors, joysticks, etc.) que connectem a l’Arduino poden ser convertits en seqüències de tecles que s’envien al PC.

Podeu llegir més informació aquí.

This entry was posted in Elements domèstics i joguines tecnològiques. Bookmark the permalink.

Leave a Reply