Imprimim circuits electrònics

Les plaques dels circuits electrònics s’anomenen “circuits impresos” però, de fet, són circuits dipositats. Però, des de fa poc temps, ja són possibles els circuits realment impresos.

Impressora de circuits

Es tracta d’una impressora que té una tecnologia similar a la de les impressores d’injecció de tinta però que és capaç d’imprimir circuits electrònics i, probablement, estarà present en el futur dels circuits electrònics de poc consum. El funcionament es basa en dipositar finíssimes partícules de plata sobre la superfície base.

Exemples de circuits

This entry was posted in Curiositats i invents elèctrics. Bookmark the permalink.

Leave a Reply