Les làmpades del futur són els LEDs?

Potser no!

Les làmpades de plasma estan donant molt bons resultats, amb eficiències de l’ordre de 140 lm/W (una mica més que els LEDs) i molt bona reproducció dels colors.

Làmpada de plasma

L’emissor de llum és una làmpada de quars que conté una barreja d’un gas noble i un halur metàl·lic combinada amb un conductor de radiofreqüència constituït per un generador d’estat sòlid, un microcontrolador i un ressonador ceràmic.

Podeu llegir més informació a la revista Iluminet.

This entry was posted in Curiositats i invents elèctrics. Bookmark the permalink.

Leave a Reply